Hlášení nežádoucích účinků

HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍHO ÚČINKU

1. Informace o osobě, u které se vyskytlo podezření na nežádoucí účinek léčiva

POHLAVÍ

2. Informace o léčivu (lék podezřelý z vyvolání nežádoucího účinku)

3. Informace o průběhu nežádoucího účinku léčiva

ODEZNĚLA REAKCE PO VYSAZENÍ LÉČIVA:
OBJEVILA SE REAKCE ZNOVU PO OPĚTOVNÉM NASAZENÍ LÉČIVA: